Over ons

weblectures.nl  is het online kennisplatform waar de SIG Media & Education kennis deelt op het gebied van video in het onderwijs. Deze site bevat aan de praktijk getoetste scenario’s voor het gebruik van video in het onderwijs. Kennisclips, flipping the classroom, verrijkte weblectures en pencasts zijn voorbeelden van deze toepassingen. We richten ons op docenten, audiovisuele- en onderwijskundige ondersteuners en beleidsmakers.

De website wordt mogelijk gemaakt door een samenwerkingsverband van 18 onderwijsinstellingen en 3 leveranciers. De penvoerder is de Universiteit Utrecht. Heeft uw instelling interesse om partner van dit Consortium weblectures.nl’ te worden? Mail dan naar  info@weblectures.nl . Ook MBO-instellingen worden van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het consortium.

 

Jan Haarhuis (UU)

Penvoerder Weblectures.nl

 

 

Sponsoren Weblectures.nl

Onderwijspartners

Leveranciers

Esther Breuker (TiU)

Hoofredacteur

Wil je meer informatie, heb je opmerkingen of heb je 

een bijdrage die je graag wil publiceren?

Mail dan naar redactie@weblectures.nl

Weblectures.nl wordt gemaakt dóór en vóór mensen die werkzaam zijn in het onderwijs. Wekelijks worden nieuwe artikelen aan de inhoud toegevoegd. Een reactie bestaande uit experts is verantwoordelijk voor de inhoud, waarbij nadrukkelijk bijdragen van anderen worden gevraagd. De redactie van weblectures.nl bestaat, naast de hoofdredacteur, uit drie redacteuren:

                                          

Sanne Gratama van Andel (UU)

Redacteur Didactiek

Hans Bronkhorst (VU)

Redacteur Organisatie

Erik Boon (VU)

Redacteur Techniek

                        

Jeroen Bottema

(Inholland)

Redacteur

Onderwijs en Onderzoek